מיחזור - גריסה - שיווק חומרי גלם ממוחזרים לתעשיית הפלסטיק


תובל ע.ח. מיחזור בע"מ
החברה פועלת משנת 2008 בתחום מיחזור הפלסטיק.
מפעל החברה ממוקם באזה"ת שבקריית מלאכי, קולט פסולת פלסטיק הניתנת למיחזור,
ומשווק אותו כחומר גלם הניתן לשימוש חוזר בתעשיה.
תהליך המיחזור מיושם בחברה באמצעות שיטות עיבוד מתקדמות,תוך שמירה קפדנית על
איכות החומר הממוחזר, בהתאמה לצרכי הלקוח ולקווי הייצור.
החברה רואה את תהליך המיחזור כאינטגרלי לפעילותה, שכן הוא מיישם שילוב
בין פעילותה העיסקית-כלכלית-חברתית.
באמצעות הטיפול בפלסטיק אנו משיגים חסכון בח"ג יקרים, ובאמצעות הקטנת
הפסולת, שומרים על סביבה אקולוגית.


הנהלת תובל (ע.ח) מיחזור מתחייבת לעקרונות האיכות ואיכות הסביבה הבאים:

* עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים והמבקרים בארגון, להגנה על הסביבה, וכן לאיכותם של המוצרים.

* אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי
     הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים.


* ניהול מערכת איכות משולבת לפידרישות ת"י ISO 9001:2015 ו- ISO 14001:2015.

* ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, תוך שאיפה למצוינות  ולשיפור מתמיד.

* התאמה מרבית לדרישות הלקוחות וחתירה לשביעות רצון מלאה.

* בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות מוצרים.

* הבטחת זמינות המשאבים הנחוצים למערכת ניהול האיכות  והסביבה, והכשרת המשאב האנושי.

* קביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת ניהול האיכות והסביבה, התאמתה ויעילותה.


תחומי פעילות עיקריים:

 איסוף/פינוי/קליטת פלסטיק מסוגים שונים הניתן למיחזור.
 שרותי גריסה/השמדה למוצרים פלסטיים.
 קנייה/מכירה ח"ג פלסטיים גרוס/מגורען.


חלוצי תעשייה 15 א.ת קריית מלאכי
משרד : I 08-8585111 פקס: 08-8581322 
שיווק :  050-3842229 (ניר)
 

 

 
 
 
יצירת קשר                            
ZAP Group בניית אתרים